O spoločnosti

O spoločnosti

V stavebnej oblasti poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebníctvo a prípravy stavby – výkopové, zemné, terénne, stavebné, búracie práce. Realizujeme rôzne výkopy v tesných priestoroch ale aj pri náročnejšom teréne podľa dohody s klientom. Medzi ne patria napríklad:

Výkopové a stavebné práce – pre inžinierske siete – prípojka (plynovody, vodovody, kanalizácie), prípravné práce pre stavby, bágrovanie, výkopy – základy domu, garáže, kopanie šachty, plotu, žumpa, bazény, drenáž, jamy, záhradné jazierka, realizácia oplotenia a pod., výstavba parkoviska, nakladanie sypkých materiálov.

Zemné a terénne práce – úprava záhrady okolo domu, úprava pozemkov a vodných tokov, oprava ciest, chodníkov, vyrovnanie, planírovanie a úprava svahovitého, nerovného terénu pozemkov a záhrad, zavážanie základov rodinných domov, rozhrňanie štrku, hliny, zeminy na pozemku, zavážanie základov RD, stabilizácia zeminy, stiahnutie ornice, práce s nakladačom, vytrhávanie starých kmeňov stromov a iné…

Demolačné a búracie práce – likvidácia objektov, stavieb, búranie domu, garáže, skladu, pivnice… Realizujeme rôzne výkopy, zemné práce, demolácie v tesných priestoroch, ale aj pri náročnejšom teréne – mechanizmom alebo ručne.

Úprava terénu – zrovnávanie, planírovanie terénu, terénne úpravy, prípravné práce pre stavby.

Máte na nás nejaké otázky ? Kontaktujte nás