Výkopové práce

Hydraulické pretláčanie

Pretláčacie zariadenie PZ 65 umožňuje bezvýkopové vodorovné ukladanie potrubí alebo

káblov prostredníctvom pretláčania zeminy. Použitím tejto technológie dochádza v priebehu

pretlaku počas vtláčania a vťahovania nástroja k zhutňovaniu zeminy.

Na hydraulické pretláčanie chráničiek je nevhodné rozsiahle skalné podložie, pieskovec a zhutnený makadam, alebo štrk. Pretláčanie vykonávame do 15m.

Máte na nás nejaké otázky ? Kontaktujte nás